Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe Nr 1/POIR/2.3.2/2017 dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu-złącz elektrycznych o napięciu do 3000 V do zastosowania w środowisku morskim.

Dokument do pobrania

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dokument do pobrania